Kiropraktiske behandlingsteknikker


Kiropraktisk behandling
Ved kiropraktisk behandling (ledjustering) tager kiropraktoren ved hjælp af specifikke håndgreb leddet et lille stykke længere, end du er i stand til ved egen hjælp. Herved overkommes det vacum, som er i de fleste led i kroppen og der dannes små bobler af gasarter i ledvæsken. Ledjustering ledsages næsten altid af et hørbart “knæk”, hvilket blandt andet forbedre bevægelsen i leddet, hvorved kroppens funktion med tiden vil normaliseres og smerten begrænses. Behandlingen fremmer således kroppens funktion og opheling samt har smertestillende effekt. Behandlingseffekten er ikke kun her og nu, den virker også over tid. Kiropraktisk behandling er på sigt med til at begrænse unødvendig slid på dine led og knogler samt mindske dine muskelspændinger og ikke mindst forbedre din krops generelle funktion og virke. Sidstnævnte ved at nerveinformationen fra kroppen, f.eks. via led og muskler, til hjernen ikke hæmmes unødigt.

 

Bløddelsbehandling
Som led i en kiropraktisk behandling kan kiropraktoren benytte sig af bløddelsbehandling, dvs. behandling af muskler og sener. Det kan for eksempel gøres ved forskellige former for massage, ultralyd, laser, tryk- og chockbølgebehandling, akupunktur samt diverse udspændingsteknikker.

Vi har i Kiropraktisk Center ansat medhjælp i form af en fysiurgisk massør samt en fysioterapeut til at varetage de patienter, som samtidig med ledjustering skønnes at have behov for en specielt tilrettelagt bløddelsbehandling for netop deres type af problem.

 

Træning
Et vigtigt supplement til den kiropraktiske behandling er at lære dig at passe på din krop. Det kan for eksempel være i form af hjemmeøvelser og -/eller gennem et træningscenter i nærområdet. Du vil opnå størst effekt af din rygtræningen, hvis du først gennemgår et stabilitets -og udholdenhedsprogram inden du fx. starter vægt og maskintræning i et træningscenter.

Vi har i Kiropraktisk Center ansat medhjælp i form af en fysioterapeut og en ergoterapeut, der varetager de patienter, som samtidig med ledbehandling skønnes at have behov for et specielt og individuelt tilrettelagt træningsprogram.

Det er også muligt at modtage fysioterapi eller ergoterapi som et selvstændigt behandlingsforløb, dette er dog ikke tilskudsberettiget fra sygesikringen.

Er du lægehenvist til fysioterapi kan du dog få tilskud til holdtræning, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.

 

Forebyggelse
Behandlingen hos kiropraktoren indeholder som et vigtigt element vejledning og rådgivning om forebyggelse. Du vil som patienten blive oplyst om den formodede årsag til dine gener og om, hvilke aktiviteter, der bør ændres for at forhindre, at du får hyppige tilbagefald.

Forebyggelse kan  i Kiropraktisk Center ud over den passive behandlingsform bestå af praktiske informationer og anvisninger udarbejdet til dig individuelt. Dette under hensyntagen til din tidligere eller nuværende lidelse og til den praktiske hverdag, du skal virke i. Dette kan bestå af ændring af evt. uhensigtsmæssige dagligdagsmønstre, instruktion i øvelser, ergonomisk rådgivning omkring løfte- eller siddepositioner mv.

 

Kiropraktisk Center

Gl.Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:00 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00
Top