Ergoterapi


Ergoterapi er en 3½-årig uddannelse.

Klinikkens ergoterapeut, Brit S. Jørgensen, beskæftiger sig med patienter, som har nedsat aktivitets evne i almindelige daglige gøremål. Dette oftest som følge af funktionstab efter sygdom (f.eks efter slagtilfælde, biluheld, ansigtslammelse, knoglebrud eller efter en indlæggelse).

 

Behandlingen består f.eks af genoptræning i:

  • at kunne spise og synke uden at fejlsynke
  • at kunne tilberede sin egen mad
  • at gå på indkøb
  • at tage offentlige transportmidler
  • at gøre rent i eget hjem

Ergoterapeut Brit S. Jørgensen kan desuden lave AMPS test, som kan vise hvorvidt patienten er i stand til:

  • at klare sig i eget hjem
  • at kunne varetage et almindeligt arbejde

 

AMPS er en forkortelse af Assessment of Motor and Process Skills

AMPS er en Amerikansk verificeret undersøgelse/vurdering af daglige færdigheder.

Undersøgelsen bruges til vurderinger i forbindelse med behov for hjælp og praktisk bistand i hverdagen, og er således et godt supplement ved vurdering af arbejdsevne.

Med udgangspunkt i to velkendte hverdagsaktiviteter undersøger AMPS aktivitetsudførelses- problemer, AMPS undersøger for motoriske og processuelle problemstillinger.

AMPS giver et godt overblik, over hvorvidt der er behov for ergoterapeutisk intervention, og hvor interventionen specifikt skal sættes ind.

AMPS er klientcentreret og tager udgangspunkt i den enkelte klients aktivitetsproblemer. Klienten vælger selv de to opgaver, som han/hun ønsker at udføre i undersøgelsen.

Undersøgelsen kan gentages og herved kan eventuelle ændringer der måtte være i aktivitetsudførelsen måles. Dvs. at dagsvariationer også kan måles, hvilket kan være vigtigt i forhold til vurderinger i forbindelse med pensionssager og vurdering af arbejdsevne.

 

Hvordan foregår undersøgelsen

AMPS vurderingen starter med et interview for at klarlægge evt. diagnoser og problemstillinger, samt hvordan klientens hverdag ser ud lige nu.

Herefter vælger klienten to almindelige dagligdags opgaver, som han/hun ønsker at udføre. Under selv udførelsen taler klient og ergoterapeut ikke. Der udføres en opgave ad gangen, men opgaverne udføres lige efter hinanden, så evt. udtrætning kan måles. I særlige tilfælde kan det komme på tale at klienten skal udføre tre opgaver.

Ergoterapeuten tager noter undervejs.

Selve undersøgelsen kan tage 1- 2 timer afhængigt af opgavernes sværhedsgrad.

Når selve undersøgelsen er færdig, tager ergoterapeuten hjem og bearbejder sine observationer. Disse observationer behandles i et særligt computerprogram. Undersøgelsesresultaterne kan efterfølgende printes ud i form af grafer og prosatekst og bruges til planlægning af klientens videre forløb.

Behandling med ergoterapi foregår i klinikken eller efter aftale i eget hjem.

 

Leder du efter fysioterapi? Så klik her

Smertelindring og lindring af muskeklspændinger - Vi tilbyder fysiurgisk massage

Kiropraktisk Center

Næstved Stor-Center 5, 1. 57 A
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:30 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 14:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 14:00
Top