Re5 er reel nytænkning i behandlingen af ledsmerter. Nytænkning udviklet i samarbejde med medicinske forskere på bl.a Københavns Universitet, som kan resultere i øget livskvalitet og mindre brug af smertestillende medicin.

 

Effektiv behandling

Re5 egner sig som enkeltstående og supplerende behandling. Internationale undersøgelser viser, at patienter i Re5-behandling opnår markant større bevægelighed end patienter på snydemedicin4,5. En undersøgelse af 2.283 Re5-patientforløb viser en overbevisende forbedring af både smerter og bevægelighed efter 5-10 behandlinger6 på nakke, ryg, lænd, hofte, albue, hånd, knæ og fod.
Behandling med Re5s elektriske impulser efterligner kroppens evne til at regenerere dvs. hele sig selv – heraf navnet, Re5 Regeneration.
5-tallet symboliserer behandlingens fem faser;
1) applikation, 2) induktion, 3) aktivering, 4) accelerering og 5) regenerering.
Siden 1950erne har man vidst, at visse former for elektriske impulser har en stimulerende effekt på biologisk væv. Den særlige pulsform, som Re5 anvender og kroppen genkender, har dokumenteret effekt på dannelse af nye blodkar og blodgennemstrømning.

 

Virkningsmekanisme

Re5 benytter pulserende elektriske felter og en patenteret Re5 Applikator til at øge bevægeligheden i slidgigtramte led – hænder, albue, nakke, ryg, hofte, knæ, fødder osv.
Forskerne har længe vidst, at nervecellerne i kroppen sender besked til hinanden ved hjælp af elektriske impulser. De har også længe vidst, at elektriske udladninger over cellemembranen aktiverer alle muskler, når nerverne aktiverer dem. Ifølge professor, dr.scient. Steen Dissing, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet, Københavns Universitet, betyder dette meget for kroppens naturlige helingsprocesser.

Mange forskningsprojekter de senere år viser, at små elektriske udladninger eller elektriske pulserende felter som svarer til dem, man kan måle i kroppen, er med til at danne nye blodkar og sørge for en god blodgennemstrømning. Det har betydning for, hvordan cellerne og dermed kroppen genopbygger og heler sig selv. Elektrisk påvirkning kan sætte gang i kroppens naturlige helingsprocesser. Man kan altså øge cellernes aktiviteter ved at udsætte dem for elektriske pulserende felter. Udsætter man fx cellerne for et elektrisk pulserende felt, som ligner de elektriske aktiviteter, som er naturlige i kroppen, kan man aktivere celler, som er gået i stå eller har stærkt nedsat aktivitet.

 1. Professor, dr.scient. Steen Dissing, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Institut, Københavns Universitet m.fl.
 2. Ciombor DM In OsteoArthritis and Cartilage (2003)11, 455–462
 3. Rahbek UL et al. In Oral. Bio Sciences & Medicine 2005;2(1)
 4. Thamsborg G et al. In OsteoArthritis and Cartilage (2005)13
 5. Vavken P et al. In J Rehabil Med. 2009 May;4(6):406-11
 6. Åben prospektiv undersøgelse fra 85 certificerede Re5-klinikker, jan. 2010-aug. 2011

 

Hvordan foregår behandlingen?

Behandling
Re5-behandling fås hos Re5-certificerede fysioterapeuter og kiropraktorer og omfatter typisk*

 1. Grundig forundersøgelse hvor fysioterapeut eller kiropraktor diagnosticerer og vurderer symptomerne fx begrænset bevægelighed.
 2. Undersøgelse af behandlingsbehov og -muligheder på baggrund af sygehistorie, udvalgte standardspørgeskemaer, røntgenundersøgelser mv.
 3. Valg af behandlingsmetode/r – fysioterapeuten eller kiropraktoren vurderer en/flere relevante behandlingsmetoder – Re5 er en af mulighederne.
 4. Vejledning i placering hhv. brug af Re5 Applikatorer. Applikatorerne placeres uden på tøjet og gør ikke ondt.
 5. Vejledning i brug af Re5 Independent System, evaluering af virkning og tilpasning af Re5 Applikatorer til faktisk behandlingsområde. Behandling vil typisk foregå over flere gange.
 6. Opfølgning – efter behandlingsforløbet følger fysioterapeuten/kiropraktoren op og evaluerer virkningen. Evalueringsbesøg er tilskudsberettiget.

*65 pct. af gennemførte behandlingsforløb pr. 11. november 2011 omfatter 5-10 behandlinger á 30 minutter.
Antal behandlinger afhænger af symptomernes sværhedsgrad, varighed mv.
Re5-behandling er smertefri, enkel at gennemføre og uden bivirkninger.


Kombinationsbehandling
Re5-behandling kan kombineres med fysisk træning, hvilket også anbefales. Fysisk træning, som passer til patienten, dvs. et træningsprogram, som tager højde for vedkommendes symptomer, overskud, alder mv.

Bivirkninger
Ingen.

Kiropraktisk Center

Gl.Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:00 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00
Top