Forskning mv.


Henviser desuden til www.kiropraktorguide.dk

Forskning

Cochrane: Manipulation lige så effektivt som træning for kroniske rygsmerter

British Medical Journal har i dag offentliggjort forskning baseret på næsten 10.000 patienter, der viser, at manuel behandling af ryggen er en effektiv behandling på samme niveau som rygtræning.

Læs mere

 

British Medical Journal har i dag, onsdag den 13. marts 2019, offentliggjort forskning baseret på næsten 10.000 patienter, der viser, at manuel behandling af ryggen er en effektiv behandling på samme niveau som rygtræning.  

Artiklen er skrevet af en international forskergruppe under Cochrane samarbejdet. Gruppen har samlet og gennemgået lodtræningsforsøg og vurderet effekten af manuel behandling sammenlignet med en række anbefalede og ikke anbefalede behandlinger for patienter med langvarige rygsmerter. Resultaterne skaber vished om effekten af manuel behandling som for eksempel manipulation, der blandt andet udføres af kiropraktorer.

- Cochrane er generelt meget forsigtige i deres konklusioner, men på baggrund af kliniske undersøgelser på næsten 10.000 mennesker konkluderer de altså at, at manipulation og mobilisering af rygsøjlen er mindst ligeså effektivt som andre anbefalede behandlinger for rygsmerter. Det gælder for eksempel træning og gigtmedicin, siger Jan Hartvigsen, kiropraktor og Professor på Syddansk Universitet og fortsætter:

- Resultaterne tyder på, at manipulation kan give hurtigere bedring i funktion end træning og medicin. Og så er det kendt, at manuel behandling og træning har færre bivirkninger end medicinen.

Flere muligheder for folk med ondt i ryggen

Artiklen er godt nyt til de mange danskere, der døjer med rygsmerter. Der er nemlig nu bevis for, at der er flere effektive behandlingstilbud.

- Træning og manipulation bør anbefales som ligeværdige behandlingstilbud. For den enkelte betyder det, at man har flere muligheder for at få den behandling, man føler er den mest virkningsfulde, siger Jan Hartvigsen. Udfordringen for os forskere er nu at blive bedre til at dokumentere nøjagtigt hvem, der har bedst gavn af de enkelte behandlinger. Og så kan det jo tænkes, at de for nogle virker bedre, hvis de gives i kombination med hinanden.  

Cochrane samarbejdet er den mest autoritative internationale organisation til bestemmelse af effekt af behandlinger. Cochrane Back and Neck Group har base i Toronto og er en uafhængig nonprofit organisation.

Se hele forskningsartiklen her: https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689

 

Børn og kiropraktik

Hver femte spædbarn - i alt ca 13.000 børn - besøgte en kiropraktor i 2018. Det er mange. Men hvorfor besøger så mange børn en kiropraktor; hvad foregår der inde hos kiropraktoren og er det farligt?

I nedenstående giver vi en grundig forklaring på hvad der er op og ned, når vi taler spædbørn og kiropraktik

  1. Hvorfor besøger så mange børn en kiropraktor?

Der er sket en forbavsende udvikling i antallet af spædbørn der besøger en kiropraktor. Er det fordi spædbørn i dag er mere syge i dag end tidligere? Nok ikke. Men det er åbenlyst, at en lang række forældre er bekymrede over deres børns udvikling og/eller adfærd og at de savner svar.

Men er forældre da mere bekymrede i dag end de var for 20 år siden? Det kan godt tænkes. Får forældre mindre hjælp i dag end de gjorde for 2 år siden. I den grad. Efter fødslen bliver du ekspederet ud af hospitalet så hurtigt som muligt, og sundhedsplejerskehjælpen er skåret nærmest helt væk.

Så hvad gør mange forældre, når de oplever en udfordring, fx at barnet græder meget? De opsøger en anden autoriseret sundhedsperson, de har hørt godt om. Og det er en god ide – for når du er patient hos en autoriseret sundhedsperson har du som patient rettigheder, fx til at klage eller søge erstatning og du kan forvente en høj faglig standard.

  1. Hvad fejler børn med kolik?

Kolik er efterhånden blevet en samlebetegnelse for børn der græder meget. Men ordet ’kolik’ referer til det latinske ord for tarm, hvilket indikerer, at man oprindeligt formodede, at gråden skyldtes mavesmerter.

Men årsagen til at en baby oplever gener kan stamme også fra komplikationer under graviditet eller fødsel. Dette kan eksempelvis være hvis din baby er blevet taget ved kejsersnit, ved sædefødsel eller er blevet født som tvilling. Disse komplikationer kan medføre forstrækninger af nerver, muskulatur eller ledlåsninger i barnets nakke, skuldre eller rygsøjle.

Det er altså efterhånden tydeligt, at gråden kan have mange årsager, og at der er behov for en mere nuanceret diagnose end ’ondt i maven’. Det betyder også, at behandlingen skal tilpasses de mest sandsynlige årsager hos det enkelte barn.

Langt de fleste børn der behandles hos en kiropraktor – omtrent halvdelen – har en favoritside eller/og som følge deraf skævt baghoved. Netop den tilstand kan skyldes en låst nakke, fx som følge af kejsersnit. Derudover er det især børn der sover dårligt/uroligt, som kiropraktoren ser.

  1. Virker kiropraktor behandling på spædbørn?

Der findes ikke en effektiv evidensbaseret behandling for kolik i sin oprindelige betydning – altså ondt i maven. Der er lige nu et forskningsprojekt i gang der skal belyse effekten af kiropraktik på kolik. Projektet forventes at være færdigt senere i år (2019).

Dog viser forskning allerede nu, at det ser ud til at de børn der kommer til kiropraktor græder mindre efterfølgende. Studierne er dog meget små og er således ikke tilstrækkelige. Det nye studie vil give et mere komplet billede af effekten.

  1. Hvad foregår der inde hos kiropraktoren?

Det første der sker, når et spædbarn bæres ind til kiropraktoren, er at kiropraktoren – der jo er universitetsuddannet sundhedsfaglig specialist – undersøger barnet grundigt. Der udføres en bevægelsesundersøgelse hvor alle led mærkes igennem for at finde frem til eventuelle led med nedsat bevægelighed og/eller spændte muskler. Desuden testes relevante reflekser, den motoriske udvikling samt om de vigtige motoriske milepæle er opnået til tiden.

På baggrund af undersøgelsen bliver der stillet en diagnose. Stammer problemerne ikke fra bevægeapparatet sendes barnet hjem.  Men har barnet bevægeapparatsproblemer, fx en låst nakke, forstrækninger eller noget helt tredje, kan kiropraktoren behandle barnet.

Kiropraktorernes behandling af babyer er skånsom og tilpasset barnets alder. Kiropraktorerne benytter både mobilisering af led samt stræk og massage af muskler. Forældrene vil ligeledes ofte blive instrueret i øvelser de kan lave derhjemme.

Nej, spædbørn ’knækkes’ ikke hos kiropraktoren. Når så behandlingen hos kiropraktoren går i gang, er den meget blid og slet ikke som hos de udenlandske kiropraktorer, man kan finde skræmmende film med på nettet.

  1. Er det farligt?

Nej. For et par år siden blev der lavet en opgørelse over klager til Patientforsikringen vedrørende kiropraktorpraksis. Undersøgelsen viser at der ikke har været en eneste klage over kiropraktisk behandling af børn under 18 år i hverken Danmark eller Norge i de år, kiropraktorerne har været inkluderet i patientklagesystemet. Dette til trods for det meget store antal spædbørn, der ses i de to lande.

Igen er det værd at påpege at kiropraktorerne er autoriserede sundhedspersoner, hvilket betyder at man som patient sikret nogle rettigheder, fx mulighed for erstatning, hvis behandlingen går galt.

Kiropraktorer har bl.a. pligt til at rapportere utilsigtede hændelser, pligt til at oplyse patienterne om klagemuligheder, pligt til at føre detaljeret journal og pligt til at åbne dørene når Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på besøg for at vurdere om der er risici for patienterne og vi har pligt til at offentliggøre deres rapport efter besøget.

 

Fejlbehandlede rygsmerter rammer 880.000 danskere om året

Sundhedsvæsenet håndterer rygproblemer helt forkert. Det siger en lang række af verdens førende forskere på området. I stedet for operation og medicinering peger forskerne på uddannelse, træning og manuel behandling.

- Vi spilder vores penge ved at fejlbehandle og fastholde mennesker med rygsmerter i en patientrolle, der medvirker til sygeliggørelse. I stedet for at give patienterne effektiv behandling og holde dem på arbejdet, giver vi dem for meget medicin, for mange unødvendige scanninger og operationer og vi sygemelder for mange. Det kan vi ikke være bekendt, siger Jan Hartvigsen, kiropraktor og professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

SDU-professoren er næstformand i den globale arbejdsgruppe af forskere, der har analyseret området i de sidste fem år. Han peger på, at sundhedsvæsenet herhjemme er indrettet på en måde, der understøtter de forkerte valg.

- Vi har gode, veldokumenterede behandlinger, som virker på mange, og der er primært tale om uddannelse, træning og manuel behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Men den behandling er dyrere for patienterne end behandling med medicin eller operation. Det er den bare ikke for samfundet. Rygsmerter koster os konservativt sat 6,7 mia. kr. i Danmark hvert år i behandling og tabt arbejdstid, siger Jan Hartvigsen.

Pengene kan bruges bedre

Hvis en del af pengene fra de nuværende behandlinger bruges på at gøre det gratis eller billigere at få uddannelse og træning, og for nogle manuel behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer, vil det, ifølge rygforskerne, understøtte patienternes evne til at hjælpe sig selv.

- Danske kiropraktorer ser hvert en stor andel af patienterne med smerter i lænden. På den baggrund er jeg ikke overrasket over undersøgelsens resultater, for det står dag efter dag klart at det tilbud sundhedsvæsenet giver disse patienter i Danmark hverken står mål med vores viden eller de kliniske retningslinjer, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening og slutter:

- Alene af den grund er det ærlig talt på tide, at vi her i Danmark sætter os ned på tværs af faggrænser og laver en samlet national strategi for behandlingen af de mange danskere der lider af rygsmerter: Vi kan simpelthen ikke blive ved med at tillade os selv at behandle dem som andenrangspatienter, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Se indslag i TV-avisen

 

Hypermobile led kan føre til muskel- og skelet smerter

Er du hypermobil? Så er du ikke alene - næsten en tredjedel af alle voksne danskere har nemlig hypermobile led.

Hypermobilitet er en arvelig tilstand, der kan føre til både muskel- og skeletsmerter. Mennesker med generelle hypermobile led besidder en overdreven evne til at forlænge deres led ud over den normale rækkevidde for bevægelse. Det ses især hos gymnaster, svømmere, balletdansere og musikere.

Et nyt studie foretaget af forskere fra SDU og Kiropraktorernes Videnscenter (NIKKB) har blandt andet undersøgt forbindelsen mellem hypermobile led og andre muskel- og skeletsygdomme og desuden set på, om hypermobile led og skuldre påvirker livskvaliteten for patienterne.

Læs mere

 

Halvdelen af alle skolebørn oplever bensmerter

Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser, at børn i alderen 8-14 år lider af smerter i benene, primært i knæ og ankler/fødder. Smerterne kommer og går, og i de fleste tilfælde kan man ikke relatere smerten til en specifik hændelse, men smerten kommer snigende og er eksempelvis forårsaget af overbelastning.

Smerter i arme er mindre normalt og omfattende, men rammer omtrent hvert fjerde barn. Her skyldes smerterne oftest en specifik hændelse, som f.eks. fører til en forstuvning eller et slag.

-Vi ser at smerterne fylder meget for de børn der rammes. I gennemsnit varer smerterne 8 uger om året – fordelt over 2-3 episoder. Vi bør derfor fokusere mere på forebyggelse og effektiv behandling siger Signe Fuglkjær, kiropraktor og PhD-studerende på Syddansk Universitet og fortsætter:

- Når man går rundt med smerter i så lang tid, reduceres livskvaliteten – og børnene skruer ned mængden af fysisk aktivitet. Netop fysisk aktivitet i barndommen er vigtig for at undgå overvægt og livsstilssygdomme senere i livet, forklarer Signe Fuglkjær om konsekvenserne.

- Vi ved allerede at mange børn lider af rygsmerter, og at den tilstand ofte fortsætter ind i deres voksenliv. Vi ved ikke om samme mønster gælder for bensmerter. I denne undersøgelse ønskede vi at undersøge hvor og hvor ofte børnene var smerteramte, siger Signe Fuglkjær.

Fakta om undersøgelsen:
I alt 1465 skolebørn i alderen 8-14 i Svendborg Kommune deltog i undersøgelsen der strakte sig fra 2011-2014.

 

Ud med pillerne - morfinforbruget er ude af kontrol

Sammen med USA og Canada er Danmark et af de lande i verden, hvor der udskrives flest morfinstoffer (opioider). 300.000 danskere bruger i dag det smertestillende præparat Tramadol, der indtil for nylig stod anført hos Lægemiddelstyrelsen som et ”svagt opioid”. I dag er Tramadol kommet på en overvågningsliste.

“Vi har ikke en god og sammenhængende indsats for smertepatienter i Danmark. Hverken i primærsektoren, eller når man får brug for en større tværfaglig indsats,” siger professor og kiropraktor Jan Hartvigsen.

Jan Hartvigsen peger på, at det eksisterende system faktisk kanaliserer patienterne i retning af et højere medicinforbrug.

“Går du til lægen og får udskrevet denne medicin, så er det rent faktisk meget billigt. Og ofte har lægen ikke tid til at få patienten til at forstå, hvorfor der ikke er noget quick fix: Det er problemer, der godt kan være langvarige og tilbagevendende, og som måske har behov for en noget større indsats. Vi bruger ikke de ressourcer, vi har, blandt andet kiropraktik,” siger han.

Læs mere

 

 

Hjernerystelse; Aktivitet bedre end længerevarende hvile for de fleste

Hovedpine, svimmelhed og nakkesmerter er hyppige symptomer efter hjernerystelse. Kiropraktorer bliver ofte involveret i håndteringen af disse patienter, og nyere undersøgelser tyder på, at det kan være en god idé.

Hvert år rammes ca. 30.000 danskere af hjernerystelse. Hos langt de fleste får dette ikke nævneværdige konsekvenser, men hos nogle medfører det længerevarende symptomer hyppigst hovedpine, svimmelhed, nakke- og rygsmerter med varierende grader af problemer, som fx hukommelses- og koncentrationsbesvær.

- I befolkningen er der en stigende bekymring for at få følger af en hjernerystelse, og nogle skadestuer har oplevet en fordobling af antallet af henvendelser af danskere, som har været udsat for et traume til hovedet, fx i forbindelse med fald, siger Jan Hartvigsen, kiropraktor og professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og han har deltaget i en international taskforce om hjernerystelser.

Paradoksalt nok er der ikke noget, der tyder på, at vi er udsat for flere hovedtraumer end tidligere, og antallet af egentlige diagnoser af hjernerystelse er faktisk faldende på skadestuerne.

Meget tyder på, at den stigende bekymring for at få mén efter hjernerystelse er forårsaget af mediernes interesse for enkeltsager, hvor fx berømte sportsfolk har oplevet at have langvarige symptomer. Mange tror, at de skal hvile sig efter hjernerystelse, men længerevarende hvile er ikke så virksom, som mange tror.

- Der foreligger der to nye undersøgelser af sportsfolk, som samstemmende tyder på, at kiropraktorer kan have meget at tilbyde, hvis man oplever symptomer efter hjernerystelse.  Resultaterne af undersøgelsen viser at viser nemlig, at en mere aktiv tilgang, hvor man træner og får manuel behandling til eksempelvis nakken, gør, at de kommer meget hurtigere tilbage til deres sport og har færre symptomer, slutter Jan Hartvigsen

 

Danske børn får mange skader af overbelastning i sport

Der har igennem længere tid været stigende fokus på aktivitet og sportsudøvelse hos børn og unge, og der er mange plusser ved øget aktivitet og deltagelse i sport.

Men stigningen i sportsudøvelse medfører også en stigning i sportsskader blandt børn og unge. Nu har forskere undersøgt, hvilken slags sportsskader, der er de hyppigste i en række sportsgrene og hvor de oftest opstår.

Flest skader i underkroppen

De tre forskere, Charlène Chéron, Christine Le Scanff og Charlotte Leboeuf-Yde fra CIAMS, University Paris-Sud, Université Paris-Sarclay og Institut Franco-Européen de Chiropraxie, Toulouse i Frankrig, er kommet frem til, at skader oftere forekommer i underkroppen end i overkroppen, uanset hvilken sportsgren, det drejer sig om. Det er især knæ og underben, det går ud over, med to bemærkelsesværdige undtagelser: unge håndboldspillere oplever oftest overbelastningsskader i albuen og underbenet i lige store mængder, og hos dansere går det hårdest ud over knæ og fødder.

Begrundelsen for de mange skader på forskellige områder af underkroppen kan være, at den underste del af kroppen bærer kroppens samlede vægt og derfor bliver belastet hele tiden.

Overbelastningsskader fylder mere end akutte skader

Desuden er der mange flere overbelastningsskader end akutte skader. Overbelastningsskader kommer, som navnet siger, af, at man overbelaster muskler og led – og ikke i forbindelse med fald eller slag. Det betyder ikke, at sport og fysisk aktivitet er usundt, det er det slet ikke, men det betyder, at alle skal være opmærksomme på tilbagevendende smerter i muskler og led.

- De mange overbelastningsskader peger på, at der skal tænkes anderledes i fremtiden både i trænings- og behandlingssammenhænge, siger Signe Fuglkjær Møller, kiropraktor, ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og fortsætter:

- I fremtiden bør der arbejdes endnu mere på at sikre, at skader undgås på alle ansvarlige niveauer lige fra børnene selv, deres forældre, trænere og til beslutningstagere i sportsorganisationer og politik.

 

 

Kiropraktisk Center

Gl.Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:00 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00
Top