Kiropraktisk Center informerer


Ved konsultation hos kiropraktor eller fysioterapeut skal der ikke fremvises corona pas!

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges nøje 

 

📞Telefonen 55727979 er åben i klinikkens åbningstid

Mandag kl. 8 til 18, Tirsdag kl. 7.30 - 18, onsdag kl. 8 - 18, torsdag kl. 8 - 16, fredag kl. 7.30 - 15

OBS i ugerne 36-37 er klinikken åbningstider ændret.

 

Hvad tålmodighed, da der kan være “kø på linjen”

 

Klinikken gør fortsat, hvad den kan for at minimere smittespredning:

🚷Hvis du føler dig syg, har feber, hoster eller er forkølet, beder vi dig blive hjemme.

🚷Hvis du er i tvivl om du har eller er diagnosticeret med Covid-19

🤔Er du immun svækket, ældre eller gravid skal du overveje, om du kan vente med behandling.

👍Der er håndsprit i venteværelset. Af sprit hænder både før og efter konsultation.

👍Kom til tiden, og så vidt muligt alene (evt ledsager kan fx. vente i bilen på P-pladsen).

👍Vi begrænser antallet af patienter som opholder sig i klinikken samtidig. Du opfordres til at holde afstand til personale og øvrige patienter .

👆Benyt kun toilettet, hvis det er strengt nødvendigt.

👍Vi har fortsat fokus på høj hygiejne. 

 

Med håb om, at vi alle snart kan nærme os en mere normal hverdag!

 

Har du symptomer på influenza eller  hoste, feber, ondt i halsen vil du blive afvist!

 

 

Pakkeforløb under den offentlige sygesikring

Det skal være nemmere at gå til kiropraktor. Det er Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening helt enige om. Derfor indfører man pr. den 1. april 2017 tre nye behandlingspakker, der sikrer billig og overskuelig behandling, hvis du lider af diskusprolaps i nakke eller lænd eller af spinalstenose.

Er du patient med en nylig opstået diskusprolaps i din nakke eller lænd eller har du stenose kan du være berettiget til at få bevilliget ekstra tilskud fra sygesikringen. For at få tilskud kræver det visse kriterier er opfyldt og at du indvilger i at indgå i forløbspakken.

Tre pakkeforløb

Foldere om nerverodstryk/diskusprolaps i nakke og lænd og spinalstenose, dvs. de tre pakkeforløb

De tre pakker består normalt af 4 konsultationer til undersøgelse, rådgivning og behandling i løbet af 8 uger.

 

Til den første konsultation foretager kiropraktoren en grundig undersøgelse og lægger en behandlingsplan. Der kan også være behov for særlige øvelser og forskellige behandlingsformer. Kiropraktoren informerer dig grundigt om, hvordan smerterne skal håndteres (fx om du skal bruge smertestillende medicin), hvordan prognosen ser ud, og hvordan du skal forholde dig i hverdagen og i evt. job.

Undervejs skal du komme til opfølgende konsultationer, hvor kiropraktoren foretager nye undersøgelser og holder øje med faresignaler og han/hun kan henvise til akut kirurgisk udredning på sygehus.

Kiropraktoren orienterer din læge undervejs og ved siden af de 4 faste konsultationer kan kiropraktoren tilbyde mellemliggende konsultationer, hvis der er behov for det.

Mere i støtte

Normalt yder det offentlige ca. 20 procent i støtte til kiropraktorbehandling. Men i forbindelse med de nye pakker indføres et særligt højt tilskud på 60 procent til den første konsultation og 40 procent til de efterfølgende.

En diskusprolaps medfører for mange en hverdag med stærke smerter, sygemelding og stor usikkerhed. Men prolapspatienter fortæller, at de oplever, at det giver en ro og tryghed at være i et forløb hos kiropraktoren, både i forhold til at tøjle smerterne og til at følge at prolapsen ikke udvikler sig.

Kiropraktoren er specialist, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter med diskusprolaps, inden operation eventuelt skulle blive nødvendig. Men langt de fleste kommer sig heldigvis uden operation. Operation anbefales derfor kun inden for de første 6-12 uger, hvis helt særlige forhold taler for det.

En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver (diskus), der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler. Der er ofte smerter både i lænden og i det ene ben dvs. udstrålende smerter. Smerten kan strække sig fra ryggen og ud i balden, uden at gå længere ned i benet. Smerterne i benet vil ofte være stærkere end smerterne i ryggen, og en diskusprolaps kan godt give bensmerter uden overhovedet at gøre ondt i ryggen.

Læs mere om diskusprolaps - tryk her

 

Spinalstenose er en tilstand, der udvikler sig gradvist og langsomt. Symptomerne er i starten vage, mest i form af lave rygsmerter og stivhed. Efterhånden bliver generne mere udtalte. Man får rygsmerter og morgenstivhed, udstrålende smerter ned i benene - ofte på ydersiden og bagsiden af lægge og lår. Man kan også mærke følelsesløshed, prikken i huden og svækket kraft i benene. Generne bliver typisk værre, når man er i aktivitet, ved gang og i stående stilling. Generne lindres ofte, når man bøjer sig fremover eller sidder ned.

 

Ønsker du mere information herom spørg da din kiropraktor

Priser følger gældende overenskomst www.danskkiropraktorforening.dk/For-Patienter/Tilskud

 

Behandling af børn

En kiropraktor er også uddannet i at undersøge og behandle børn; lige fra det nyfødte spædbarn til den unge teenager. 

Folder om kiropraktik og børn  . Kig evt. også under vidensdeling, hvor der er yderligere info fra vores forskningskollegaer eller kig på video om f.eks. børn og kolik

 

Patienttilfredshedsundersøgelse

En kiropraktor er en autoriserede behandler i det danske sundhedsvæsen og med det følger et ansvar som vi i Kiropraktisk Center er bevidste om.

Behandlingskvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed har førsteprioritet hos os. Vi arbejder løbende med at højne patienternes oplevelse af kvalitet på vores klinik, og derfor er tilbagemeldinger fra vores patienter vigtige.

Feedback

Din mening er altid vigtig for os. Vi sætter stor pris på konstruktive tilbagemeldinger og vil gerne opfordre dig til at fortælle om din oplevelse i Kiropraktisk Center, Næstved. Kontakt os gerne på e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller en af kiropraktorerne. Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken. Inden længe opsættes en "ris og ros kasse" ved vores vandautomat som du også og altid kan benytte anonymt.

Patientundersøgelser

Årligt gennemfører vi over en periode en patient tilfredshed undersøgelse, som består af et kort spørgeskema. Besvarelserne bruges som et redskab til udvikling og forbedring. Vi har i maj/juni 2019 udført en, som kan ses ved forespørgsel på klinikken eller se ved at klikke på nedenstående link: 

Tilfredshedsundersøgelse

 

 

Offentlige klagemuligheder

Hvis du føler dig fejlbehandlet eller er utilfreds med din behandling, er det altid en god ide at tage kontakt til din behandler for t få en snak herom.

De to klagemuligheder: over behandlingssted og over personer Klagesager hører under den relativt nye Styrelsen for Patientklager. I klager vurderes ikke kun selve patientbehandlingen, men også evt. brud på tavshedspligten, mangelfuld journalføring eller aktindsigt.

Erstatningssag Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Dialogmøder i forbindelse med klage Har en region betalt tilskud til behandlingen, der klages over, bliver den klagende patient tilbudt et dialog møde om klagen i regionen, hvor behandlingen er foregået. Behandlere kan blive indbudt til dialog møde. Efter dialogen bliver patienten spurgt, om han/hun vil fastholde eller ændre sin klage

Utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser (UTH) omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporterings system for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt. En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med 1) at lære af hændelsen og 2) at forebygge, at det sker igen. Klinikken har en folder herom, hvis du skulle få brug for det.

 

Journal agtindsigt

Som patient har du altid agtindsigt til din egen journal ved forespørgsel og henvendelse personligt i klinikken. Dette evt. for brug ifm. forsikringsager mv.

Er der i journalen faglige termer eller forkortelser, der skal oversættes gør vi det inden du f.eks. får et udprint, alternativt udarbejder vi et regulært skriv om dit forløb. 

 

 

Kiropraktisk Center

Gl.Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:00 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00
Top