Priser


Klinikken arbejder tværfagligt. Alle behandlere i klinikken er autoriseret.

Kiropraktoren kan i sin behandling anvende medhjælp, der er uddannet henholdsvis ergoterapeut, fysiurgisk massør eller fysioterapeut.

Klinikkens kiropraktor har ydernummer og overenskomst med den offentlige sygesikring. Der ydes derfor tilskud fra den Offentlige sygesikring.

Priserne er fastlagt af sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening www.danskkiropraktorforening.dk/tilskud

 

YDERLIGERE TILSKUD gives til medlemmer af Sygeforsikringen Danmark.

Tilskuddet er afhængig af hvilken ydelse, der gives, se mere på www.sygeforsikringendanmark.dk 

 

NYT fra den 1/4 2017

Er du patient med en nylig opstået (symptomer herfra mindre end 3 måneder) diskusprolaps i din nakke eller lænd eller har du stenose (konstateret indenfor det sidste år) kan du være berettiget til at at få bevilliget ekstra tilskud fra sygesikringen i en periode. Kræver visse kriterier er opfyldt og at du indviljer i at indgå i forløbspakken.

 

 

OBS Ved behandlingsformer, hvor kiropraktoren IKKE er tovholder gives der IKKE tilskud fra den offentlige sygesikring.

Ydes fysioterapi som en SELVSTÆNDIG behandling, gives der dog stadig tilskud fra Sygeforsikringen Danmark efter gældende takster, HVIS der foreligger en lægehenvisning.

 

 

AKUTHJÆLP weekend

Ydelseshonorar og tillæg ej tilskudsberettiget fra sygesikringen.
Lørdag i alt minimum 542 kr. ekskl. røntgen
Søndag i alt minimum 756 kr. ekskl. røntgen

Akut telefon til Kiropraktor Lars Slemming 2584 7580, KUN konsultation efter aftale.

Hvis mobil ikke svares så skriv en SMS med hvad det drejer sig om, hvorefter jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 

Patientandel afrundet priser (se nedenstående)


Forundersøgelse første konsultation eller > 3 år siden
594,00 kr.
Forundersøgelse tidligere behandlet inden for 1-3 år
476,50 kr.
Forundersøgelse tidligere behandlet < 1år siden
359,50kr.
Almindelige opfølgende konsultation
311,00 kr.
Udvidet opfølgende konsultation
430,00 kr.
Afgrænset opfølgende konsultation
193,00 kr.
Røntgenundersøgelse
418,50 kr.
Rekvirering/fortolkning af fremmede røntgenbilleder, radiolog vurdering
211,00 kr.
Introduktion til hjemmetræning 1. og 2. konsultation per gang
384,50 kr.
Udeblivelse førstegangsbesøg
347 kr.
Udeblivelse opfølgning
231 kr.


Modtages ydelsen fysioterapi som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen men alene fra Sygeforsikringen Dk .

Afregningen vil variere fra patient til patient og er individuel baseret og afhængig af din lidelse samt af den aktuelle behandlingsintervention, som du modtager.

OBS Der gives tilskud til fysioterapi for medlemmer af Sygeforsikringen DK, når du er lægehenvist.

 


Første konsultation
450,50-594,00 kr
Opfølgende konsultation
286,50-430 kr
Kort behandling
191,00 kr
Shock-trykbølgebehandling (2-1 problemområder)
498-438 kr
Ultralyd eller laserbehandling (2-1 problemområder)
350-300 kr


Modtages ydelsen ergoterapi som en selvstændig behandling i Kiropraktisk Center, ydes der ikketilskud fra sygesikringen.

Afregningen vil variere fra patient til patient og er individuel baseret og afhængig af din lidelse samt af den aktuelle behandlingsintervention, som du modtager.


Ergoterapeutisk forundersøgelse
540 kr.
Almindelig opfølgende konsultation
348 kr.
Konsultation i eget hjem
640 kr.
I eget hjem kommer der et afstandstillæg
3,67 per kørte km.


Modtages fysiurgisk massage som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center og  således ikke er en del af den kiropraktiske behandling, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen.

Massage kan bruges til at mindske stress og for at øge dit velvære.

Mulighed for “klippekortsrabat” til massage, som ikke er en del af den kiropraktiske behandling.

Betal for 9 gange massage og få den 10. gratis. Kortet kan bruges af alle i familien.

Ved firmaaftaler (mere end en ansat) kan der laves individuelle aftaler – spørg i klinikken.


Normalkonsultation á 30 min. varighed
311,00 kr
Udvidet konsultation á 45 min. varighed
430,00 kr


Modtages akupunktur som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center og således ikke indgår som en del af den kiropraktiske behandling, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen.

 

Ved firmaaftaler (mere end en ansat) kan der laves individuelle aftaler – spørg i klinikken


Første konsultation
588 kr.
Opfølgende konsultation (TCM eller øreaku)
308 kr.


Mange har tegnet en sundheds forsikring gennem sit eget eller arbejdets forsikringsselskab, hvor udgifter til kiropraktor og fysioterapeut ofte er dækket. Er du i tvivl om hvordan eller om du er dækket, så prøv at kontakte dit forsikringsselskab eller den personaleansvarlige på din arbejdsplads.

Hvis du er dækket af en forsikring, er udgiften et anliggende mellem dig og forsikringsselskabet. Derfor sker afregningen for din behandling kontant, og du får efterfølgende en kvittering, som du skal sende til dit forsikringsselskab, der så bør refundere dit udlæg. Har dit forsikringsselskab et godkendt EAN nummer, kan vi sende regningen direkte til selskabet uden du behøver at lægge ud.

OBS da der kan være forskel i de forskellige ordninger/policer er det VIGTIGT, at du får afklaret, hvordan du er dækket af netop din sundhedsordning /dit forsikringsselskab f.eks

  • om du ved modtagelse af behandling, ved vores autoriserede fysioterapeut, er helt, delviseller slet ikke dækket, når fysioterapeuten ikke har sit eget ydernummer.
  • om antallet af bevilliget behandlinger er uanset fagspeciale, eller det er fastsat til f.eks. 5 kiropraktor -og 8 fysioterapeutbehandlinger pr. år.
  • om shock-/trykbølgebehandling er dækket særskilt eller tæller med i antallet af bevilliget behandlinger

Den kiropraktiske behandling er normalt dækket fuldt ud, da Kiropraktisk Center har ydernummer og overenskomst med sygesikringen.

Er du kun delvis dækket hos vores fysioterapeut, som ikke har ydernummer betyder det, at du ikke får dækket det “manglende” sygesikringstilskud af dit forsikringsselskab. 

OBS til første konsultation eller helst inden bør du, for din egen skyld, medbringe eller have mailet os skrivelsen fra dit forsikringsselskab om, hvad og hvor mange behandlinger, du er berettiget til. Dette så evt. misforståelser kan undgås.

En evt. tvist om behandlingsudlæg, er altid en sag mellem dig og din sundhedsordning / dit forsikringsselsskab.

 

Fradrag selvstændige og for virksomheden Skattefrihed for medarbejderen
Med virkning fra den 1. januar 2002 er ligningsloven ændret, så arbejdsgiveren kan få fuldt skattefradrag for udgifter til medarbejderens kiropraktor-behandlinger. ifølge ligningsloven §30.
Dansk Kiropraktor Forening har udgivet folderen ”Kiropraktorordning – Skattefrit og fradragsberettiget”.

 

Kiropraktorordning – Skattefrit og fradragsberettiget
Det gælder, uanset om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning. Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftsudgifter, gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.

Det er skattefrit for medarbejderen at få betalt behandlinger hos en kiropraktor af sin arbejdsgiver.
“Skattefriheden for ydelser til kiropraktorbehandling er alene betinget af, at der foreligger en skriftlig erklæring fra en autoriseret kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen”

 

Mindre sygefravær – større arbejdsglæde
Professionelle behandlinger hos en kiropraktor kan give mere tilfredse medarbejdere, større arbejdsglæde og færre sygedage. Et nyt personalegode i kampen om at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere. 

En kiropraktor kan kurere en lang række problemer i bevægeapparatet, der tilsammen har rigtig mange sygedage på samvittigheden, som f.eks.:

  • Lændesmerter
  • Iskiassmerter
  • Nakkesmerter
  • Hovedpine
  • “Musearm”
  • Skuldersmerter
  • Tennis- eller golfalbue

 

Nemt at tilbyde
Det er nemt at tilbyde kiropraktik som skattefrit personalegode. Medarbejderen kan selv kontakte en lokal kiropraktor efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en fast samarbejdsaftale med en eller flere lokale kiropraktorer. Medarbejderen betaler ofte for behandlingen selv og får refunderet udlægget af arbejdsgiveren, alternativt kan regningen sendes direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.
Kiropraktisk Center

Næstved Stor-Center 5, 1. 57 A
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:30 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 14:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 14:00
Top