Priser


Klinikken arbejder tværfagligt. Alle behandlere i klinikken er autoriseret behandlere.

Kiropraktoren kan i sin behandling anvende medhjælp, der er uddannet henholdsvis fysiurgisk massør eller fysioterapeut.

Klinikkens kiropraktor har ydernummer og overenskomst med den offentlige sygesikring. Der ydes derfor tilskud fra den Offentlige sygesikring.

Priserne er fastlagt af sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening www.danskkiropraktorforening.dk/tilskud

 

YDERLIGERE TILSKUD gives til medlemmer af Sygeforsikringen Danmark.

Tilskuddet er afhængig af hvilken ydelse, der gives, se mere på www.sygeforsikringendanmark.dk 

 

PAKKEFORLØB med særligt tilskud

Er du patient med en nylig opstået (symptomer herfra mindre end 3 måneder) diskusprolaps i din nakke eller lænd eller har du stenose (konstateret indenfor det sidste år) kan du være berettiget til at at få bevilliget ekstra tilskud fra sygesikringen i en periode. Kræver visse kriterier er opfyldt og at du indvilger i at indgå i forløbspakken.

 

 

OBS Ved behandlingsformer, hvor kiropraktoren IKKE er tovholder gives der IKKE tilskud fra den offentlige sygesikring.

Ydes fysioterapi som en SELVSTÆNDIG behandling, gives der dog stadig tilskud fra Sygeforsikringen Danmark efter gældende takster, HVIS der foreligger en lægehenvisning.

 

 

AKUTHJÆLP weekend

Ydelseshonorar og tillæg ej tilskudsberettiget fra sygesikringen.
Lørdag 50% tillæg på normaltakst og i alt minimum 570 kr. ekskl. røntgen, 
Søndag 100% tillæg på normaltakst og i alt minimum 795 kr. ekskl. røntgen

Akut telefon til Kiropraktor Lars Slemming 2584 7580, KUN konsultation efter aftale.

Hvis mobil ikke svares så skriv en SMS med hvad det drejer sig om, hvorefter jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 

Patientandel afrundet priser; sidst opdateret 1/4 2021 (se nedenstående)


Forundersøgelse første konsultation eller > 3 år siden
612 kr.
Forundersøgelse tidligere behandlet inden for 1-3 år
491 kr.
Forundersøgelse tidligere behandlet < 1år siden
370 kr.
Almindelige opfølgende konsultation
320 kr.
Udvidet opfølgende konsultation
443kr.
Afgrænset opfølgende konsultation
199 kr.
Røntgenundersøgelse
431kr.
Rekvirering/fortolkning af fremmede røntgenbilleder, radiolog vurdering
217 kr.
Introduktion til superviseret træning
396 kr.
Superviseret træning
PAKKEFORLØB ved diskusprolaps eller stenose
Pakkeforløb opstartskonsultation
291-243 kr.
Pakkeforløb milepunkt opfølgninger (2,4,8,12 uger)
292 kr.
Pakkeforløb ad hoc opfølgninger (kons. ind i mellem milepunkter)
218 kr.
Introduktion til superviseret træning
370 kr.
Superviseret træning
Udeblivelse
365-243 kr.


Modtages ydelsen fysioterapi som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen men alene fra Sygeforsikringen Dk .

Afregningen vil variere fra patient til patient og er individuel baseret og afhængig af din lidelse samt af den aktuelle behandlingsintervention, som du modtager.

OBS Der gives tilskud til fysioterapi for medlemmer af Sygeforsikringen DK, når du er lægehenvist.

Afrundede priser opdateret 1/4 2021


Første konsultation
465 kr
Opfølgende konsultation
295 kr
Kort behandling
197 kr
Shock-trykbølgebehandling (2-1 problemområder)
498-438 kr
Ultralyd eller laserbehandling (2-1 problemområder)
350-300 kr


Modtages ydelsen ergoterapi som en selvstændig behandling i Kiropraktisk Center, ydes der ikketilskud fra sygesikringen.

Afregningen vil variere fra patient til patient og er individuel baseret og afhængig af din lidelse samt af den aktuelle behandlingsintervention, som du modtager.


Ergoterapeutisk forundersøgelse
540 kr.
Almindelig opfølgende konsultation
348 kr.
Konsultation i eget hjem
640 kr.
I eget hjem kommer der et afstandstillæg
3,67 per kørte km.


Modtages fysiurgisk massage som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center og  således ikke er en del af den kiropraktiske behandling, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen.

Massage kan bruges til at mindske stress og for at øge dit velvære.

 

 

Ved firmaaftaler (mere end en ansat) kan der laves individuelle aftaler – spørg i klinikken.


30 min.
320,00 kr
45 min.
443,00 kr
60min.
600,00 kr


Modtages akupunktur som en SELVSTÆNDIG behandling i Kiropraktisk Center og således ikke indgår som en del af den kiropraktiske behandling, ydes der IKKE tilskud fra sygesikringen.

 

Ved firmaaftaler (mere end en ansat) kan der laves individuelle aftaler – spørg i klinikken


Første konsultation
612 kr.
Opfølgende konsultation (TCM eller øreaku)
320 kr.


Mange har tegnet en sundheds forsikring gennem sit eget eller arbejdets forsikrings-/pensionsselskab, hvor udgifter til kiropraktor og fysioterapeut ofte er dækket. Er du i tvivl om hvordan eller om du er dækket, så prøv at kontakte dit forsikringsselskab eller den personaleansvarlige på din arbejdsplads.

Den kiropraktiske behandling er normalt dækket fuldt ud, da Kiropraktisk Center har ydernummer og overenskomst med sygesikringen. 

Men grundet de mange og noget forskellige private forsikringsordninger inkl. arbejdsbetalte sundhedsforsikringer har vi i klinikken lavet en oversigt over nogle af de ting, du som patient skal være opmærksom på.

1) Læs altid din police eller din bevilling fra forsikringsselskabet grundigt.

Vær særlig opmærksom på:

 • Antallet af tildelte behandlinger.
 • Er der evt. en tidsramme for behandlingerne?
 • Hvilken type af behandling du har adgang til; fysioterapi, kiropraktik el. andet?
 • Skal fysioterapeuten have et ydernummer/overenskomst med den offentlige sygesikring (OBS det har vores autoriserede fysioterapeut ikke)?
 • Dækkes røntgen optagelse, laser, ultralyd eller chockbølgebehandling, massage osv.?
 • Dækkes både akut og forebyggende behandling?
 • I nogle tilfælde vil én behandling tælle for to af de klip du har fået bevilliget

2) Du er som forsikringstager altid selv ansvarlig for at du kun får den behandling du er berettiget til. 

 • En evt. tvist om behandlingsudlæg, er altid en sag mellem dig og din sundhedsordning eller dit forsikringsselskab.

 

Hvis du er dækket af en forsikring, er udgiften således et anliggende mellem dig og forsikringsselskabet.

Har dit forsikringsselskab et godkendt EAN nummer, kan vi sende regningen direkte til selskabet uden du behøver at lægge ud. Har de ikke et EAN nummer vil afregningen for din behandling afregnes af dig lige efter du har modtaget din behandling. Du får efterfølgende en kvittering, som du enkeltvis eller samlet efter et endt behandlingsforløb kan sende til dit forsikringsselskab, der så bør refundere dit udlæg. 

 

 

Er du kun delvis dækket hos vores Autoriserede fysioterapeut, som ikke har ydernummer betyder det, i praksis, at du ikke vil få dækket det “manglende” sygesikringstilskud af dit forsikringsselskab, hvorfor der kommer en mindre egenbetaling.

Nogle pension-/forsikringsselskaber har dog en fast taks de udbetaler efter og der kan derfor forekomme en mindre egenbetaling ved fx. massage og fysioterapi. 

DERFOR bør du for din egen skyld maile os  din bevilling /skrivelsen fra dit forsikringsselskab eller alternativt medbringe den når du kommer første gang i klinikken. Dette så uønskede misforståelser om dækning mv. kan undgås.

 

 ANDET

 

Fradrag selvstændige og for virksomheden Skattefrihed for medarbejderen
Med virkning fra den 1. januar 2002 er ligningsloven ændret, så arbejdsgiveren kan få fuldt skattefradrag for udgifter til medarbejderens kiropraktor-behandlinger. ifølge ligningsloven §30.
Dansk Kiropraktor Forening har udgivet folderen ”Kiropraktorordning – Skattefrit og fradragsberettiget”.

 

Kiropraktorordning – Skattefrit og fradragsberettiget
Det gælder, uanset om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning. Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftsudgifter, gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.

Det er skattefrit for medarbejderen at få betalt behandlinger hos en kiropraktor af sin arbejdsgiver.
“Skattefriheden for ydelser til kiropraktorbehandling er alene betinget af, at der foreligger en skriftlig erklæring fra en autoriseret kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen”

 

Mindre sygefravær – større arbejdsglæde
Professionelle behandlinger hos en kiropraktor kan give mere tilfredse medarbejdere, større arbejdsglæde og færre sygedage. Et nyt personalegode i kampen om at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere. 

En kiropraktor kan kurere en lang række problemer i bevægeapparatet, der tilsammen har rigtig mange sygedage på samvittigheden, som f.eks.:

 • Lændesmerter
 • Iskiassmerter
 • Nakkesmerter
 • Hovedpine
 • “Musearm”
 • Skuldersmerter
 • Tennis- eller golfalbue

 

Nemt at tilbyde
Det er nemt at tilbyde kiropraktik som skattefrit personalegode. Medarbejderen kan selv kontakte en lokal kiropraktor efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en fast samarbejdsaftale med en eller flere lokale kiropraktorer. Medarbejderen betaler ofte for behandlingen selv og får refunderet udlægget af arbejdsgiveren, alternativt kan regningen sendes direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.
Kiropraktisk Center

Gl.Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 5572 7979
info@naestved-kiropraktor.dk
Cvr: 288 45995

Åbningstider

Mandag: 08:00 - 18:00
Tirsdag: 07:30 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 18:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00
Top